• TRA CỨU ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2022

  • Thông báo
    Thời gian tra cứu điểm bắt đầu vào lúc 0 giờ 00 ngày 24/07/2022

  • Thí sinh nhập Số báo danh và Mã xác nhận vào các ô dưới đây

  • Điểm số tra cứu trên Website chỉ mang tính chất tham khảo,

    điểm số chính thức được niêm yết tại Điểm thi